Translate

โครงการประกวดภาพถ่าย Ferns in Nature

โครงการประกวดภาพถ่าย Ferns in Nature
ในงาน “รวมพลคนรักเฟิน 2011”

จัดโดยสมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มคนรักเฟิน
ข้างหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
Join @ Facebook click!

แนวคิด
          ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าและการลักลอบนำพืชพรรณจากป่าเข้าสู่ตลาดไม้ประดับส่งผลให้พืชหลายชนิดต้องตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ แม้แต่พืชตระกูลเฟินหลายสกุลซึ่งเคยมีอยู่มากมายและพบเห็นได้ง่ายก็กลับหาดูยากขึ้นทุกที โดยเฉพาะเฟินบางสกุลที่ได้รับความนิยมปลูกเลี้ยง คงมีเหลือให้เห็นเพียงในป่าลึกหรือบนยอดไม้สูงเสียดฟ้าเกินกว่าเงื้อมมือมนุษย์จะเอื้อมไปถึง
          โครงการประกวดภาพถ่าย Ferns in Nature มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ผ่านภาพถ่ายอันงดงามของเฟินสกุลต่างๆ ในธรรมชาติ ให้เกิดความตระหนักว่าเฟินที่งอกงามอยู่ในป่ามีคุณค่าและน่าชื่นชมไม่น้อยไปกว่าเฟินที่นำมาปลูกไว้ในบ้าน

เงื่อนไข
          1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพเฟินไม่จำกัดสกุลในธรรมชาติ สื่อให้เห็นถึงความเจริญงอกงามและคุณค่าที่มีต่อโลก
          2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดมีขนาด 8×10 นิ้ว ถ่ายจากกล้องฟิล์มหรือกล้องดิจิตอลที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล
          3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถปรับแสงเพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น เช่น ปรับความเข้มสว่างเท่านั้น แต่ทั้งนี้ภาพจะต้องยังดูเป็นธรรมชาติเหมือนถ่ายภาพปกติ
          4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวน และต้องส่งมอบฟิล์มหรือไฟล์ต้นฉบับที่บันทึกลงแผ่น CD/DVD-ROM ซึ่งมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 6 ล้านพิกเซล เป็นไฟล์ TIFF หรือ JPEG พร้อมภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดให้ผู้จัดการประกวด
          5. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องติดบนกระดาษการ์ดแข็งสีดำหรือสีขาว กำหนดให้เหลือขอบโดยรอบภาพด้านละ 1.5 นิ้ว ด้านหลังระบุชื่อ-นามสกุลผู้ถ่ายภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส สถานที่ในภาพ และชื่อภาพ
          6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องถ่ายโดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดเท่านั้น รวมทั้งไม่เคยเผยแพร่ในที่สาธารณะและไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน หากพิสูจน์ได้ภายหลังว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดกระทำผิดเงื่อนไขข้างต้น ผู้จัดการประกวดสงวนสิทธิ์ในการเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืนหรือตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล
          7. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
          8. คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน โดยยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล และผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด
          9. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ รวมทั้งฟิล์มหรือไฟล์ต้นฉบับถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด โดยสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนแก่ผู้ส่งภาพเข้าประกวด
         10. ภาพที่ได้รับรางวัลจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารไม้ประดับ ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค. 2554) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสมาคมไม้ประดับฯ

รางวัล
# รางวัลชนะเลิศ
          1 รางวัล  เงินสด 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากสมาคมไม้ประดับฯ
# รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
          1 รางวัล  เงินสด 1,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
# รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
          1 รางวัล  เงินสด 1,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
# รางวัลชมเชย
          3 รางวัล  ชุดของขวัญจากสมาคมไม้ประดับฯ พร้อมใบประกาศนียบัตร

ขั้นตอนในการดำเนินการ
          1. ส่งภาพถ่าย ฟิล์มหรือแผ่น CD/DVD-ROM และสำเนาบัตรประชาชน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ที่คุณภัทรา แสงดานุช เลขที่ 100/82 หมู่ 2 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
          2. จัดแสดงภาพถ่ายพร้อมประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2554 ในงานสมาคมไม้ประดับฯ ณ ลานข้างหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

          สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-1404-9601 หรือ facebook สมาคมไม้ประดับแห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น