Translate

หนังสือคัดสรร 108 หนังสือดี เปิดหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กปฐมวัย


แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มพื้นที่ให้เด็กได้เข้าถึงหนังสือดีอย่างกว้างขวางขึ้น  เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายในการร่วมสร้าง “นครแห่งการอ่าน” ได้จัดงานประกาศผล “หนังสือคัดสรร 108 หนังสือดี เปิดหน้าต่างแห่งโอกาสในการพัฒนาเด็กปฐมวัย” เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2553 โดยคณะกรรมการคัดสรรหนังสือดีสำหรับเด็กปฐมวัยฯ ประกอบไปด้วย นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักคิด นักเขียน ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก ซึ่งได้รับการยอมรับจากสังคม

หนังสือสำหรับเด็ก 2 เล่มของ PatraBooks ได้รับเกียรติคัดสรรไว้ใน 108 หนังสือดีดังกล่าว

part 2 คลิ๊ก!

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น